سامانه برگزاری رویداد

سامانه برگزاری رويدادها و وبينار های موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

شرکت کننده درخواست رویداد

وبینار انتخاب آگاهانه

وبینار انتخاب آگاهانه

یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
ویژگی های یک روانشناس خوب

ویژگی های یک روانشناس خوب

یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰